...

Ankara En İyi Özel Liseler 2019

Ankara En İyi Özel Liseler 2019 arasındaki liseler arasında olarak dikkat ettiğimiz en önemli faktörlerden biri de düşünmeye ve fikir üretmeye özendiren öğrenme ortamları oluşturmaktır.

 Hayatta olabilecek durumlarından hareketle sorunlar üzerinde çok yönlü düşünme ve farklı çözümler üretme olanakları yaratabilen bireyler yetiştirerek ülkemizde ve dünyada lider konumuna gelebilecek öğrenciler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Ankara En İyi Özel Liseler 2019 Sıralaması

Okulunuz görüş, iddia ya da çözümlerinin kanıtlarını/gerekçelerini kendi gözlemlerinden/denemelerinden üretmelerini sağlama ve aynı konuda farklı görüşleri ya da çözümleri aramak, paylaşma yeteneğine sahip bireyler yetiştiriyoruz. Okulunuzda eğitim programı ve ders konularını, amaç olarak değil hayatı kavramak için araç olarak ele alıyoruz.

  1. En iyi eğitim anlayışı
  2. Öğretirken eğlenmek
  3. Hem akademik hem sosyal başarı

Ankara En İyi Özel Liseler 2019 İvme Eğitim Kurumları bilgi edinme çabalarından dolayı öğrenme sürecindeki her bireye öncelikle saygı göstermek, çabalarını takdir etmek, onları desteklemektedir. Kendi gelişimini gerçekleştirmiş ve paylaşarak diğerlerinin gelişimine de katkıda bulunmaya çalışan değerli bilim, sanat, düşün insanlarıyla birlikte olmayı sağlayacak etkinlikler düzenlemektedir.

Öğretmen Kadrosu ve Eğitim Programı

Eğitim programı kapsamında bireysel bilgi edinme ve gelişim sürecimizi paylaşacağımız ders içi ve ders dışı etkinlikler gerçekleştirmekteyiz. Ürettikleriyle kendi yaşamlarına değer katmış insanların yaşam öykülerini paylaşmaya dönük çalışmalar yapmaktayız. Bilgi okur yazarlığını her dersin temel becerileri olarak tanımlamaktayız.

 İvme Eğitim Kurumları olarak tüm paydaşların benimseyip paylaştığı bir okul kültürünün oluşumunu destekliyoruz. Her bir öğrencinin katılımıyla biçimlenen özgün sınıf kültürleri oluşturmayı özendiriyoruz.

Eğitim kadromuz, esas olanın hizmet olduğu anlayışıyla, birbirine saygı gösterdiği bir okul kültürü içinde yetişen öğrencilerimiz üretilip insanların hizmetine sunulmuş olan her şeyin korunması gerektiğini kavrayabiliyorlar. Dinlemenin tüm derslerde ve tüm birimlerde temel iletişim biçimi olarak benimsenmesini sağlayarak bilgi paylaşımında kaynak göstermenin önemini kavratıyoruz. Çalışmaları, ödevleri-yargılamadan-nesnel ölçütlerle ve özenle değerlendiriyoruz.

Birey olarak güçlerini keşfetmeleri için yaşantı çeşitliliği sağlayarak aynı zamanda grup çalışmalarını öğrenme sürecinin tamamlayıcı parçası olarak benimsemelerinin önünü açıyoruz. Herkesin güç ve yeteneği oranında katkıda bulunabileceğini, heterojen gruplarla işbirlikli çalışmaları yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz.

Eğitim kurumumuzda sadece üniversite sınavına hazırlanan, sürekli test çözen bireyler değil kendisine ve insanlığa karşı sorumluluklarını yerine getiren ve doğal çevreyle uyum içinde yaşayabilen bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.