...

Ankara Özel Lise

Bizi diğer liselerden ayıran en önemli noktamız kurumsallıkla butik okul anlayışını birlikte yürütmemizdir. Ankara Özel Lise olarak öğrencilerimizi hem akademik hem de sosyal olarak başarıya odaklıyoruz.

Ankara Özel Lise ve Anadolu Lisesi

Temel ve Anadolu Lisesi bölümleri olan okulumuzda teknolojiyi tüm olanakları ile öğrencilerimizin kullanımına sunmaktayız. Teknolojiyi kullanırken içine kapanık bir nesil değil iletişime açık, adil, etkin düşünebilen bireyler olmaları yolunda öğrencilerimize rehberlik etmekteyiz. Ankara Özel Lise kurumları öğrencileri hoşgörülü, paylaşımcı, toplumu ve aile yapısını tanıyan, inanç ve geleneklere saygılı, tarihini ve kültürünü tanıyan eğitimin ve öğretimin erdemine inanan bir yapıda yetişmektedir.

Ankara Özel Lise 'lerden biri olarak bir bilim ve liderlik okulu olarak akademik başarıyı geleneğe dönüştürmenin yanı sıra ülkemizin sayılı “iyi” okulları arasında yer almanın gururunu yaşıyoruz. Ankara'da hedefimiz, lider vasıflı ve yöneten insanlar yetiştirmek.  Hayata atılacak gençlere o günlerde ihtiyaçları olacak donanımı şimdiden kazandırmayı amaçlıyoruz.

Ankara Özel Lise Hedefimiz

  • Toplumsal olarak değerlerimizin algılanmasını ve yaşanmasını sağlamak,
  • Ülkemizde birlikte ve yardımlaşma içerisinde yaşamanın gerekliliğini anlamalarını sağlayacak etkinlikler yapmak
  • Toplumsal ve evrensel değerlerin korunmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmanın gereğine dönük bir bilinç oluşturmak,
  • İnsana verdiğimiz değerle çevremize model olma motivasyonunu güçlendirmek.
 

Ümitköy En Başarılı Lise Olarak Amaçlarımız

  •  Olan her şeyin nedenlerini dikkate almak ve bunları analiz etmek
  • Aklın işlevinin bu olduğunu kavratacak etkinlikler düzenlemek.
  • Nesnel ölçütlere dayalı düşünme süreçlerinin izlediği etkinlikler gerçekleştirmek.
  • Aynı konuya ilişkin birbiriyle karşıt yorumları inceleyerek bakış açısının sonucu nasıl etkilediğini ve bakış açılarının bireylerin kendi öz geçmişleriyle ilişkili olduğunu göstermek.
  • Öğrenme ürünlerinin önceden tanımlanmış ve paylaşılmış nesnel ölçütlere göre ve çok yönlü değerlendirildiği bir değerlendirme yaklaşımını yaygınlaştırmak.

Ankara Özel Lise olarak dikkat ettiğimiz en önemli faktörlerden biri de düşünmeye ve fikir üretmeye özendiren öğrenme ortamları oluşturmaktır. Hayatta olabilecek durumlarından hareketle sorunlar üzerinde çok yönlü düşünme ve farklı çözümler üretme olanakları yaratabilen bireyler yetiştirerek ülkemizde ve dünyada lider konumuna gelebilecek öğrenciler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Görüş, iddia ya da çözümlerinin kanıtlarını/gerekçelerini kendi gözlemlerinden/denemelerinden üretmelerini sağlama ve aynı konuda farklı görüşleri ya da çözümleri aramak, paylaşma yeteneğine sahip bireyler yetiştiriyoruz. Okulunuzda eğitim programı ve ders konularını, amaç olarak değil hayatı kavramak için araç olarak ele alıyoruz.