İVME - OKULLAR ve KURSLAR

​​​​​​►

 

 

TEMEL LİSE - ANADOLU LİSESİ - ÖZEL ÖĞRETİM KURSU - KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

 

ÖZEL ABDULLAH YÜKSEL İVME TEMEL LİSESİ

Üniversite sınavına hazırlık yapan okulumuz öğrencilerimizin akademik, sosyal
ve kültürel gelişimlerini yakından takip eder. Özel Abdullah Yüksel İvme Temel Lisesi,
eğitim liderliği ve rehberlik servisinin takibi ile maksimum verim elde etmek için sistemli ders çalışma,
sınavlar sonrası analiz, bire bir takiple hedeflenen başarıya ulaşılır.
Başarı seviyesine göre sınıf değişikliği ile kurum içi rekabet sıcak tutulmaktadır.
Motivasyonun sınav sisteminde önemli rol oynadığı bilinir ve öğrencilerimiz bu yönde yönlendirilir.

 

ÖZEL ABDULLAH YÜKSEL İVME ANADOLU LİSESİ

Eğitim anlayışımız, bilgi toplumunda yer alacak öğrencilerimizin gerek bireysel
gerek ekiple öğrenmelerini desteklemek üzerine kurulmuştur.

Evrensel değerleri özümsemeyi, özgür olmayı, sorumluluk almayı,
duyarlı ve açık fikirli olmayı  eğitimin ilk aşaması olarak görüyor;
öğrencilerimizi sorgulayan ve öz yönetim becerilerine sahip bireyler olarak yaşama hazırlıyoruz.

Akademik gelişimi destekleyen sosyal, kültürel ve bedensel çalışmalarla oluşturulan bütün çerçevesinde
okulumuzdaki öğrenciler önce üniversite sınavına ve sonrasında yaşama hazırlanır.

 

ÖZEL ABDULLAH YÜKSEL İVME ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Değişen üniversiteye giriş sistemi doğrultusunda öğretim kadromuz, sınavlara hazırlık yaparken
okul derslerine de yardımcı olmaktadır. Ezberciliğin uzağında, öğrenmeyi öğretmenin hedeflendiği kursumuzda
öğrencilerimizin kavrama, yorumlama, analiz yapma becerilerini geliştirmek için eğitim teknikleri kullanılır.

 

ÖZEL ABDULLAH YÜKSEL İVME KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği çerçevede öğrencilerimizin istek ve gereksinmelerine
uygun olarak çalışmalarımız devam etmektedir. Öğrenciyi eğitimin temel noktasında gören
Kişisel Gelişim Kursumuz, çalışmalarını ihtiyaç ve hedeflenen akademik başarıya yönelik düzenlemektedir.